Srbija traži strateškog partnera za rudnik bakra i topionicu

Tender, koji je objavio beogradski dnevnik Politika, predviđa povećanje kapitala od 350 miliona dolara, prenosi Tanjug.

Strateški partner može biti nacionalno ili strano pravno lice ili konzorcijum, navodi se u saopštenju – i moraju prijaviti prihod od prodaje najmanje 500 miliona dolara.

Ovaj prihod mora proizilaziti iz “dominantne poslovne aktivnosti ponuđača” – tj. “Eksploatacije bakra i / ili drugih obojenih i plemenitih metala i / ili proizvodnje bakra i / ili drugih obojenih i plemenitih metala, u kontinuitetu tokom posljednjeg deset godina.”

Rok za podnošenje ponuda ističe 20. avgusta. Preduslov za razmatranje prijava je uplata depozita ili dostavljanje garancije izdate od prvog ranga banke u iznosu od milion američkih dolara.